ขนาดตัวอักษร         
 
     
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์

 
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ช่อเขียวมะกอก

ช่อเขียวมะกอก


สมุนไพรดั้งเดิม เพื่อการบำบัดอย่างปลอดภัย

ช่อเขียวมะกอก ฟ้าทะลายโจร

บรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้

 

 

 
สรรพคุณ 
ชื่อสินค้า
ช่อเขียวมะกอก ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
CKM Andrographis
ขนาดบรรจุ
กล่องละ 60 แคปซูล, 6 แผงๆละ 10 แคปซูล
6X10's

ใน 1 แคปซูล 500 มก.
มีตัวยาสำคัญ

ฟ้าทะลายโจร 500 มก.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้
Relieve sorethroat and reduce fever
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  1. มีสารแอนโดรกราฟโฟไลด์ ไม่ต่ำกว่า 3.4% ตามมาตรฐาน
  2. ใช้ฟ้าทะลายโจรที่ดอกยังไม่บาน อายุประมาณ 4-5 เดือนี
ขนาดและวิธีใช้
  • สำหรับบรรเทาอาการไข้และเจ็บคอ รับประทาน ครั้งละ 4 แคปซูล
    3 ครั้งหลังอาหาร (6 กรัมต่อวัน)
  • สำหรับรักษาอาการอุจจาระร่วง รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล
    2 ครั้งหลังอาหาร ติดต่อกัน 2 วัน
คำเตือน
ไม่ควรรับประทานเกิน 7 วัน เมื่อใช้ฟ้าทะลายโจรขนาด 6 กรัมต่อวัน
การเก็บรักษา
เก็บไว้ในที่แห้งอุณหภูมิต่ำกว่า 30oC และให้พ้นจากแสงแดด
อายุของยา
2 ปี
ทะเบียนเลขที่
G 177/44
   
 

SAND-M Difference

 
ห้องแล็ปมาตรฐาน SGS ที่นานาชาติยอมรับ
ระบบป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศสกปรกจากภายนอกเข้าสู่ภายในโรงงาน (Air-Lock System)
เทคโนโลยีเครื่องกรองอากาศ HEPA filter จากเยอรมันนีในการกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสที่พบในอากาศ
นำกรรมวิธีแบบ Contract Farming มาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบหรือพืชที่นำมาใช้ทำยา โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์พืชตามที่เราต้องการกำหนดช่วงเวลารวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวพืชให้ได้ผลที่ดีที่สุดต่อฤทธิ์ยา และสามารถระงับการใช่้ยาปราบศัตรูพืชของเกษตรกรได้
 
   
 
 
 
 
 
© 2012 SEND-M. All Rights Reserved.